Instagram

Author: Franz Sisboa

Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. (Yosua 24:19) Apakah Anda mempunyai ketergantungan pada sesuatu atau seseorang selain Allah? Adakah

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. (Matius 11:28) Allah bermaksud agar kita menghayati kehidupan yang lengkap di dalam Kristus Yesus, tetapi adakalanya kehidupan itu diserang dari luar. Kemudian kita cenderung mundur ke dalam

Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri. (Yohanes 7:17) Hukum utama yang harus diikuti agar memperoleh pengertian rohani bukanlah masalah intelektual, melainkan kepatuhan. Jika seseorang menginginkan pengetahuan ilmiah, maka

Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. (1 Korintus 10:31) Jangan Anda berpikir bahwa Alah tidak ikut mengatur hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari Anda. Campur tangan

Berkatalah Petrus kepada Yesus: "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau!" (Markus 10:28) Tuhan Yesus menanggapi pernyataan Petrus ini dengan berkata bahwa penyerahan ini adalah "karena Aku dan karena Injil" (Markus 10:29), bukan untuk memperoleh imbalan. Waspadalah terhadap penyerahan