Instagram

Author: Franz Sisboa

Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya! (Roma 5:10) Kita tidak diselamatkan karena percaya - kita percaya bahwa kita diselamatkan karena percaya. Dan bukan juga

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. (Yoh. 15:11) Apakah sukacita yang dimiliki Yesus? Sukacita Yesus adalah penyerahan diri dan pengorbanan diri yang mutlak dari Dia kepada Bapa-Nya - sukacita dalam melakukan tugas Bapa-Nya.

Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. (Lukas 14:27) Pemuridan berarti pengabdian pribadi kepada satu Pribadi yaitu Yesus Kristus. Ada perbedaan besar antara pengabdian kepada seseorang dengan pengabdian kepada suatu asas atau tujuan. Tuhan tidak pernah memberitakan

Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi. (Yohanes 12:35) Waspadalah agar kita bertindak sesuai dengan penglihatan pada saat berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jika kita

Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." (Lukas 9:61) Misalkan Tuhan menyuruh kita berbuat sesuatu yang merupakan ujian besar dan bertolak belakang dengan akal sehat kita, apakah yang akan kita lakukan?

Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. (Yosua 24:19) Apakah Anda mempunyai ketergantungan pada sesuatu atau seseorang selain Allah? Adakah