Instagram

Doa

Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.' _[Yohanes 14:26]   Pertama, dengarkan Roh Kudus di dalam diri Anda. Dia akan

“Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal” _[Ibrani 2:1-2]   Prioritas tertinggi kita

Sampai saat Firman-Nya sudah genap, dan janji TUHAN membenarkannya. [Mazmur 105:19]   Tuhan mungkin tidak merespon dengan tepat ketika Anda menginginkannya, tetapi Dia selalu tepat waktu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain; lebih baik

Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya! Dialah yang memimpin kita! _ [Mazmur 48:15]   Bangsa Israel kuno memiliki sedikit kesulitan untuk mengetahui ke mana Tuhan ingin mereka pergi selanjutnya. Mereka hanya di awasi oleh tiang awan dan mengikuti