Instagram

Kekuatan

 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. — Galatia 5:22-23   Saat kita mengakhiri refleksi kita tentang buah Roh hari ini, kita fokus pada pengendalian diri. Dalam pembahasan rasul Paulus di sini, kita dapat

“Aku mencurahkan keluhanku ke hadapan-Nya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapan-Nya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh,..”  [Mazmur 142:3 -4]   Bagaimana Anda menangani krisis dapat menentukan apakah Anda akhirnya merasa kewalahan atau menjadi

”…Dengarlah apa yang mereka katakan; kemudian engkau akan mendapat keberanian…” [Hakim-Hakim 7:11]   Apakah Anda dikritik? Apakah itu menggoyahkan kepercayaan diri Anda? Tuhan memberi tahu Gideon, Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu; maka