Instagram

Pengharapan

seperti ada tertulis: "Engkau telah Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa" --di hadapan Allah yang kepada-Nya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4:17 Ketika kita berani bermimpi, Tuhan

Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah: "Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya" dan "Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan." 2 Timotius 2:19 Untuk mengenal Tuhan, apa yang diharapkan dari-Nya dan apa yang Dia harapkan dari Anda? Tentu

‘…Kamu akan… dihantarkan dengan damai…’  Yesaya 55:12 Apakah Anda pernah merasa ‘diperiksa’ dalam roh Anda ketika Anda akan melakukan sesuatu?  Kemungkinannya, Allah sedang berusaha untuk menarik perhatian Anda.  JanjiNya adalah, ‘…Aku hendak mengajar (menjadikanmu bijak) dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus

‘…Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik…’  Efesus 2:10 Kita diselamatkan untuk melayani, bukan hanya untuk duduk-duduk saja.  Akan tetapi saat kita sedang melayani pun beban yang berlebihan dapat saja terjadi.  Kita suka melayani Tuhan, tetapi seringkali sikap-sikap kita membuat