Instagram

Uncategorized

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. (Yoh. 15:11) Apakah sukacita yang dimiliki Yesus? Sukacita Yesus adalah penyerahan diri dan pengorbanan diri yang mutlak dari Dia kepada Bapa-Nya - sukacita dalam melakukan tugas Bapa-Nya.

Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. (Lukas 14:27) Pemuridan berarti pengabdian pribadi kepada satu Pribadi yaitu Yesus Kristus. Ada perbedaan besar antara pengabdian kepada seseorang dengan pengabdian kepada suatu asas atau tujuan. Tuhan tidak pernah memberitakan

Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. (Yosua 24:19) Apakah Anda mempunyai ketergantungan pada sesuatu atau seseorang selain Allah? Adakah

Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. (Galatia 5:24) Hidup kodrati pada dasarnya tidak berdosa. Namun kita harus membuang dosa dan tidak berurusan dengan dosa dalam cara dan bentuk apa pun. Dosa itu

Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya: "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. (Matius 11:28) Allah bermaksud agar kita menghayati kehidupan yang lengkap di dalam Kristus Yesus, tetapi adakalanya kehidupan itu diserang dari luar. Kemudian kita cenderung mundur ke dalam

Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri. (Yohanes 7:17) Hukum utama yang harus diikuti agar memperoleh pengertian rohani bukanlah masalah intelektual, melainkan kepatuhan. Jika seseorang menginginkan pengetahuan ilmiah, maka