Instagram

Uncategorized

Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. (Galatia 3:14) Melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita telah dipisahkan untuk memiliki kehidupan yang diberkati.

Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. (Matius

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. (Yoh. 15:11) Apakah sukacita yang dimiliki Yesus? Sukacita Yesus adalah penyerahan diri dan pengorbanan diri yang mutlak dari Dia kepada Bapa-Nya - sukacita dalam melakukan tugas Bapa-Nya.

Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. (Lukas 14:27) Pemuridan berarti pengabdian pribadi kepada satu Pribadi yaitu Yesus Kristus. Ada perbedaan besar antara pengabdian kepada seseorang dengan pengabdian kepada suatu asas atau tujuan. Tuhan tidak pernah memberitakan

Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. (Yosua 24:19) Apakah Anda mempunyai ketergantungan pada sesuatu atau seseorang selain Allah? Adakah

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. (Matius 11:28) Allah bermaksud agar kita menghayati kehidupan yang lengkap di dalam Kristus Yesus, tetapi adakalanya kehidupan itu diserang dari luar. Kemudian kita cenderung mundur ke dalam