Instagram

Title Image

Daily Devotion

"Untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya.." (Roma 8:29) Alkitab berkata, ‘Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya