Instagram

Dipilih Oleh Tuhan

Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran.—(Kolose 3:12)

Para penulis modern menggambarkan pesimisme zaman kita dan banyak dari mereka mengangkat tangan dengan putus asa dan berkata, “Tidak ada jawaban untuk dilema manusia.” Hemingway pernah berkata, “Saya hidup dalam ruang hampa yang sepi seperti tabung radio ketika baterai mati, dan tidak ada arus untuk dihubungkan.” Eugene O’Neill dalam “Long Day’s Journey Into Night” melambangkan sikap filosofis dari zaman kita. Dia berkata, “Satu-satunya makna hidup adalah kematian.” Saya berkata kepada Hemingway dan O’Neill, yang telah melanjutkan, “Ada lebih banyak kehidupan daripada kematian.” Ada lebih banyak kehidupan daripada tabung radio yang membutuhkan tempat untuk dihubungkan. Yesus mengajar kita martabat dan pentingnya menjadi pribadi. Tuhan menempatkan kita di bumi ini untuk suatu tujuan, dan tujuan kita adalah persekutuan dengan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan.

 

Share! jika renungan ini memberkatimu.