Instagram

damai sejahtera Tag

‘…Kamu akan… dihantarkan dengan damai…’  Yesaya 55:12 Apakah Anda pernah merasa ‘diperiksa’ dalam roh Anda ketika Anda akan melakukan sesuatu?  Kemungkinannya, Allah sedang berusaha untuk menarik perhatian Anda.  JanjiNya adalah, ‘…Aku hendak mengajar (menjadikanmu bijak) dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus

kata-Nya: "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. (Lukas 19:42) Yesus memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan dan kota itu menjadi sangat gempar;namun ada satu ilah

Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan! (Roma 12:21) Sangat mudah untuk lupa mengapa Tuhan menyelamatkan kita, untuk apa Ia memanggil kita, dan bagaimana saharusnya kita hidup. Jadi, inilah memo dari surga: "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah

Buah Roh dalam hidup Anda dimaksudakan untuk membawa tuaian yang sarat hasilnya. Yesus ingin kita menghasilkan tuaian ketika Dia berkata: Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan

"..pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.." (Matius 5:24) Kadang satu-satunya cara untuk melupakan rasa terluka adalah dengan berdamai. Dan jika kita bersedia, Allah akan membantu kita melakukannya. Geoge Eliot menulis : "Oh, rasa nyaman yang tidak pernah terungkapkan ketika kita bersama seseorang

“Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di