Instagram

damai sejahtera Tag

kata-Nya: "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. (Lukas 19:42) Yesus memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan dan kota itu menjadi sangat gempar;namun ada satu ilah

Buah Roh dalam hidup Anda dimaksudakan untuk membawa tuaian yang sarat hasilnya. Yesus ingin kita menghasilkan tuaian ketika Dia berkata: Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan

"..pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.." (Matius 5:24) Kadang satu-satunya cara untuk melupakan rasa terluka adalah dengan berdamai. Dan jika kita bersedia, Allah akan membantu kita melakukannya. Geoge Eliot menulis : "Oh, rasa nyaman yang tidak pernah terungkapkan ketika kita bersama seseorang

“Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di