Instagram

Hidup Dalam Tuhan Tag

‘Hati suaminya percaya kepadanya…’  Amsal 31:11 Seorang penyair menuliskan, ‘Kasih dalam hatimu tidak ditaruh untuk tetap tinggal di hatimu.  Kasih bukanlah kasih, sampai Engkau membaginya.’  Kita dapat tahan ditolak oleh banyak orang, selama kita dapat pulang dan dikasihi oleh seseorang di

Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. (Yohanes 14:9) Tuhan pasti merasa heran melihat betapa tidak sederhananya