Instagram

Jangan berhenti berharap Tag

Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. (Yohanes 5:24) Cerita Mickey Mantle berakhir dengan happy ending ketika ia