Instagram

kerohanian yang berdampak Tag

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. (Lukas 16:15) Ada banyak orang Kristen bahkan pemimpin atau para pendeta sekalipun yang lebih memfokuskan perhatiannya agar disukai,