Instagram

Melayani dengan motivasi yang baik Tag

Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.’ (Kolose 3:17) Ketika berbicara tentang melayani Tuhan, dan orang lain, tetapkan hatimu untuk menjadi setia