Instagram

Mengoreksi diri Tag

Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. (Yosua 24:19) Apakah Anda mempunyai ketergantungan pada sesuatu atau seseorang selain Allah? Adakah