Instagram

percaya sepenuhnya kepada Tuhan Tag

Walau Ia membunuh aku sekalipun, namun aku akan tetap percaya pada-Nya (Ayub 13:15, NIV) Ada banyak pengalaman yang dialami oleh seseorang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun menderita kegagalan total dari apa yang dialaminya, namun tetap maju dengan kepercayaan yang mutlak. Mereka

Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." (Lukas 9:61) Misalkan Tuhan menyuruh kita berbuat sesuatu yang merupakan ujian besar dan bertolak belakang dengan akal sehat kita, apakah yang akan kita lakukan?