Instagram

Perubahan hidup Tag

"Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat." (Lukas 19: 8) Zakheus menjadi kaya dengan mengambil lebih banyak pajak dari