Instagram

June 2018

Dan seorang lain lagi berkata: "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." (Lukas 9:61) Misalkan Tuhan menyuruh kita berbuat sesuatu yang merupakan ujian besar dan bertolak belakang dengan akal sehat kita, apakah yang akan kita lakukan?

Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: "Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir. (Wahyu 1:17) Seperti rasul Yohanes, mungkin Anda mengenal Yesus