Instagram

June 2021

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. _Amsal 3:5   Segala sesuatu ada perthitungannya, saat Yusuf masuk penjara, dia tidak tahu berapa lama berada di penjara, tetapi TUHAN tahu, Saat Daniel masuk ke goa singa dia juga

Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. _Mazmur 121:3 Seperti seorang yang bermain Dadu, angka berapa yang muncul tidak ada yang tahu. Nasib seperti sedang di adu, itulah kehidupan dengan jalan di mana kita sedang berlalu. Kadang tidak jelas arah

Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, — yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit —, maka hal itu akan diberikan kepadanya. _Yakobus 1:5 II Samuel 20 mengisahkan bagaimana

Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah ialah tempat perlindungan kita. Sela. _Mazmur 62:9 Apa bedanya Ismael dan Esau? Keduanya memang harus berpisah dengan saudaranya. Sama-sama membawa kekecewaan, namun Ismael tidak ada dendam sedangkan Esau bahkan