Instagram

October 2021

Ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.  — [Kejadian 2:7]   Hidup adalah sebuah anugerah. Akan tetapi terkadang kita lupa. Kita menyerah pada tekanan budaya

Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kauketahui, ya TUHAN. Karena kita berhubungan dengan Tuhan sebagai individu—dan itulah cara yang Dia inginkan—kita berdoa sebagai individu. Bahkan ketika kita berdoa bersama dengan orang lain, kita masih individu; kita hanya menggabungkan hati

Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah

Sobat, dalam menjalani kehidupan ini kita selalu di hadapkan pada sebuah kebahagiaan dan masalah. Tidak jarang kita pasti pernah mengalami sebuah masalah yang membuat kita lupa dengan Tuhan dan akhirnya tidak dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Pada topik renungan hari ini

Lalu Ia berfirman: "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." [Keluaran 33:14]   Jawablah sepuluh pertanyaan berikut dengan jujur. 1) Apakah Anda terkadang pemarah tanpa mengetahui alasannya? 2) Apakah Anda bekerja keras tetapi merasa tidak dihargai? 3) Apakah Anda merasa

Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Efesus 1:4-5. Adopsi adalah

“…Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar…" _[1 Samuel 3:9]   Sebagai seorang anak laki-laki yang bekerja di bait suci, Samuel tidak mengenali suara Tuhan ketika Dia berbicara kepadanya. Tetapi kemudian sebagai seorang nabi, telinganya adalah pintu gerbang untuk Tuhan berbicara kepada seluruh bangsa.

yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-Ku akan sampai, dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanakan. Yesaya 46:10. "Tuhan Menghubungkan Titik Ke Titik", sebuah tajuk yang kembali mengingatkan kita untuk memahami bagaimana