Instagram

October 2021

Ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.  — [Kejadian 2:7]   Hidup adalah sebuah anugerah. Akan tetapi terkadang kita lupa. Kita menyerah pada tekanan budaya

Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah

Lalu Ia berfirman: "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." [Keluaran 33:14]   Jawablah sepuluh pertanyaan berikut dengan jujur. 1) Apakah Anda terkadang pemarah tanpa mengetahui alasannya? 2) Apakah Anda bekerja keras tetapi merasa tidak dihargai? 3) Apakah Anda merasa

“…Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar…" _[1 Samuel 3:9]   Sebagai seorang anak laki-laki yang bekerja di bait suci, Samuel tidak mengenali suara Tuhan ketika Dia berbicara kepadanya. Tetapi kemudian sebagai seorang nabi, telinganya adalah pintu gerbang untuk Tuhan berbicara kepada seluruh bangsa.