Instagram

Bersyafaatlah dengan Tuhan  

Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang.’  (1 Timotius 2:1)

Paulus menulis: Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. (ay. 1-4).

Syafaat berarti ‘untuk menengahi antara pihak-pihak dengan maksud untuk mendamaikan mereka yang berbeda atau bersaing’. Itu terjadi setiap hari dalam sistem pengadilan ketika pengacara bersyafaat atas nama klien mereka. Itu juga terjadi dalam Kitab Suci. Ketika Israel membuat anak lembu emas dan menyembahnya, Musa bersyafaat dengan Tuhan atas nama mereka, mengatakan: ‘Oh, orang-orang ini telah melakukan dosa besar … Namun sekarang, jika Anda akan mengampuni dosa mereka – tetapi jika tidak, saya berdoa, hapuskan aku dari kitab-Mu yang telah Engkau tuliskan’ (Keluaran 32:31-32 NKJV). Dan itu berhasil. Tuhan berkata kepada Musa, ‘Pergilah, pimpin orang-orang itu ke tempat yang telah Kukatakan kepadamu. Lihatlah, Malaikat-Ku akan berjalan di depanmu’ (ay. 34 NKJV).

Kemudian ketika Israel berbalik lagi untuk menyembah dewa-dewa palsu, Samuel berkata, ‘Kumpulkan seluruh Israel ke Mizpa, dan aku akan berdoa [bersyafaat] kepada Tuhan untukmu’ (1 Samuel 7:5 NKJV). Akibatnya, Tuhan mengirimkan guntur yang nyaring ke atas orang Filistin pada hari itu, dan begitu membingungkan mereka sehingga mereka dikalahkan di hadapan Israel (lihat 1 Samuel 7:10 NKJV).

Bersyafaat  dengan Tuhan dan Selalu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Anda dalam doa, agar Anda dapat berdiri dengan sempurna dan lengkap dalam semua kehendak Tuhan’ (Kolose 4:12).

Share! jika renungan ini memberkatimu.