Instagram

Kebenaran

Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika

"Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.” _Amos 5:24   Gereja lebih dari sekedar kumpulan penyembah. Gereja harus melampaui dirinya sendiri ke dalam semua ciptaan Tuhan. Itu dipanggil untuk menjadi suara orang miskin dan tidak berdaya

Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. _[Roma 8:17]   Dalam

Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya. _[Filipi 3:10]   Penderitaan tidak termasuk dalam daftar keinginan kita. Kita melakukan semua yang kita bisa untuk menghindari rasa sakit dan

Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.  [2 Timotius 3:17]   Alkitab adalah cara Tuhan mengungkapkan diri-Nya kepada kita. Sementara Tuhan juga memperkenalkan diri-Nya kepada kita melalui seluk-beluk ciptaan-Nya, dan sementara Tuhan menanamkan dalam diri setiap manusia rasa

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. [Kisah Para Rasul 2:42] Rasul Petrus baru saja menyelesaikan khotbah hidupnya. Dia telah meletakkan pesan Injil tanpa syarat. Semua yang menerima pesannya dibaptis, dan sekitar

Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. ~ Matius 5:5 Banyak orang miskin, tapi jangan pakai telunjuk kita untuk menyalahkan, ulurkan tangan bagi mereka, maka hidup kita akan berarti. Banyak orang bodoh, mereka sudah kenyang cemooh, butuh kita untuk

“Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.' [Yohanes 10:28] Keselamatan Anda tidak dijamin oleh kinerja Anda - tetapi oleh kinerja Kristus di kayu salib.