Instagram

Kesatuan

“Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.” [Efesus 4:3-6]

 

Dalam kontek ini, ada dua hal mengenai kesatuan; Pertama, kesatuan merupakan pekerjaan Roh Kudus.

Kedua, kesatuan adalah tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga Allah. Kita diharuskan untuk memelihara kesatuan, karena ada hubungan antara kita dengan Tuhan, sehingga menghasilkan pertumbuhan secara rohani  di dalam Dia :

  • Mengenal Kristus dengan benar.
  • Kedewasaan rohani.
  • Dipenuhi dengan kepenuhan Allah.
  • Menjadi satu dengan Kristus.
  • Pelayanan yang benar (4:7-16).

Firman Allah mengharuskan kita untuk hidup bersatu, memelihara dan mempertahankan kesatuan.

 

 

*image by: http://bukitzion.com/v3/wp-content/uploads/2017/03/Kesatuan-di-dalam-Tuhan.jpg

 

Share! jika renungan ini memberkatimu.