Instagram

Memahami Ujian Tuhan

Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik; tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. _Daniel 12:10.

Pada dasarnya, tidak ada orang yang gemar hidup dalam kesukaran dan kesesakan. Orang suka sesuatu yang menyenangkan dan longgar dalam hidupnya.

Sama seperti para murid di sekolah, tidak suka yang namanya pekerjaan rumah, apalagi test atau ulangan di kelas. Seandainya semua itu tidak ada, sekolah akan menjadi Taman Hiburan. Kelas akan menjadi arena bermain, pelajaran seperti menonton film kartun, dan yang dihasilkan hanyalah generasi hura-hura yang tanpa masa depan.

Demikian juga dengan hidup kita dengan Tuhan. Semua nilai kebenaran dan perubahan hidup hanya terjadi jika proses penyucian, pemurnian, dan pengujian dijalankan terus-menerus dalam hidup kita.

Jadilah bijaksana dan kita akan memahaminya. Jadilah bijaksana dan kita tidak akan mengeluh terus menghadapi semuanya. Amin.

Share! jika renungan ini memberkatimu.