Instagram

Menyelesaikan Dengan Baik

‘…Aku telah mencapai garis akhir…’  2 Timotius 4:7

Lintasan yang Allah tetapkan di hadapan kita tidaklah mudah.  Berlari membutuhkan komitmen.  James MacDonald berkata, ‘Aku telah hidup cukup lama untuk mengetahui para pria dan wanita yang menyerahkan hidup mereka kepada Allah beberapa tahun lalu, tetapi mereka juga telah berlari keluar lintasan… menjadi murtad… kehilangan kerinduan mereka kepada Allah.  Ketakutan akan keikutsertaan saya dalam mengikuti jejak mereka menghantui saya… dan seharusnya menghantui Anda juga… Kesetiaan saya dalam perjalanan mengikuti Allah bergantung dari kesediaan saya untuk tetap memiliki hubungan yang erat denganNya.  Saya tidak ingin kehilangan pegangan dari kekuasaanNya dalam hidup saya dan suatu anugerah bagi saya untuk ….melayani Dia sampai akhir hidup saya.  Kerinduan tersebut mendorong saya.  Kerinduan tersebut membuat saya jujur dan rendah hati… hal yang tidak saya inginkan adalah berjalan merangkak menuju garis akhir dalam keadaan kalah, seperti seorang Kristen yang kehilangan arah, atau lebih parahnya lagi – menyerah dalam pertandingan sebelum hidup saya berakhir.  Saya ingin melintasi garis akhir tersebut dengan tangan yang terangkat tinggi, dengan wajah saya menghadap matahari.’  Paulus berkata, ‘…Aku telah mencapai garis akhir… Sekarang telah tersedia bagiku mahkota…’  Perhatikanlah, keberanian ditambah ketahanan ditambah kesetiaan menghasilkan upah.  Seorang fotografer bernama Jacob Riis berkata, ‘Ketika tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong, saya pergi kepada seorang pemecah batu yang sedang memukulkan palunya ke suatu batu besar sebanyak 100 kali tanpa ada tanda-tanda retak.  Akan tetapi pada pukulan yang ke 101 batu tersebut akan terbelah dan saya tahu bukan pukulan terakhir yang membuat batu tersebut terbelah, akan tetapi itu adalah hasil dari pukulan-pukulan sebelumnya.’  Firman Allah berkata, ‘…seperti palu yang menghancurkan bukit batu…’ (Yeremia 23:29).  Karena itu, ‘pegang [teguh] pada firman kehidupan, agar [engkau] dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa [engkau] tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah…’ (Filipi 2:16).

 

*image by : http://ifgfsolo.blogspot.com/2016/10/sampai-garis-akhir.html

 

Share! jika renungan ini memberkatimu.