Instagram

berjalan bersama Tuhan Tag

TUHAN berfirman kepada Musa: "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul; katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya; demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan

“..Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup..” _( Roma 12:1 ) Rasul Paulus menuliskan, ‘mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.. ‘Jadi…persembahkan tubuhmu kepadanya sebagai korban yang hidup…Maka Anda akan tahu bagaimana melakukan segala sesuatu yang

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. _Amsal 3:5   Segala sesuatu ada perthitungannya, saat Yusuf masuk penjara, dia tidak tahu berapa lama berada di penjara, tetapi TUHAN tahu, Saat Daniel masuk ke goa singa dia juga

"Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman: Punahkanlah!." [Ulangan 33:27] Pertimbangkan kata-kata abadi oleh Margaret Fishback Powers: ‘Suatu malam saya bermimpi… Saya sedang berjalan di sepanjang pantai bersama

"Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak." (Ayub 8:21) Terkadang ketika hatimu hancur, kesembuhan datang lebih dulu dan jawabannya datang kemudian. Tetapi ketika Anda memikirkannya, bukankah Anda lebih suka berjalan bersama Tuhan dalam kegelapan daripada berjalan sendirian dalam terang?

"Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.." (Galatia 2:20) John Calvin mendefinisikan penyerahan diri dengan kata-kata ini: ‘Untuk tidak memiliki kehendak lain, tidak ada kebijaksanaan lain, dan untuk mengikuti Tuhan ke mana

seperti ada tertulis: "Engkau telah Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa" --di hadapan Allah yang kepada-Nya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4:17 Ketika kita berani bermimpi, Tuhan