Instagram

damai sejahtera Tag

 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. — Galatia 5:22-23   Saat kita mengakhiri refleksi kita tentang buah Roh hari ini, kita fokus pada pengendalian diri. Dalam pembahasan rasul Paulus di sini, kita dapat

Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14:27 TB. Ketika kita stres, kita biasanya mencoba untuk menghilangkan hal-hal yang menyebabkan masalah kita. Tetapi

Lalu Ia berfirman: "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." [Keluaran 33:14]   Jawablah sepuluh pertanyaan berikut dengan jujur. 1) Apakah Anda terkadang pemarah tanpa mengetahui alasannya? 2) Apakah Anda bekerja keras tetapi merasa tidak dihargai? 3) Apakah Anda merasa

Tetapi apakah katanya? Ini: "Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu." Itulah firman iman, yang kami beritakan. _Roma 10:8 Nama Tuhan ini sering kita sebut dan begitu populer, tetapi tahukah Anda bagaimana awalnya orang menyebut-Nya Jehova

‘…Kamu akan… dihantarkan dengan damai…’  Yesaya 55:12 Apakah Anda pernah merasa ‘diperiksa’ dalam roh Anda ketika Anda akan melakukan sesuatu?  Kemungkinannya, Allah sedang berusaha untuk menarik perhatian Anda.  JanjiNya adalah, ‘…Aku hendak mengajar (menjadikanmu bijak) dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus

kata-Nya: "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. (Lukas 19:42) Yesus memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan dan kota itu menjadi sangat gempar;namun ada satu ilah

Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan! (Roma 12:21) Sangat mudah untuk lupa mengapa Tuhan menyelamatkan kita, untuk apa Ia memanggil kita, dan bagaimana saharusnya kita hidup. Jadi, inilah memo dari surga: "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah

Buah Roh dalam hidup Anda dimaksudakan untuk membawa tuaian yang sarat hasilnya. Yesus ingin kita menghasilkan tuaian ketika Dia berkata: Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan

"..pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.." (Matius 5:24) Kadang satu-satunya cara untuk melupakan rasa terluka adalah dengan berdamai. Dan jika kita bersedia, Allah akan membantu kita melakukannya. Geoge Eliot menulis : "Oh, rasa nyaman yang tidak pernah terungkapkan ketika kita bersama seseorang