Instagram

Hati yang damai Tag

Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!  _Filipi 4:4 Terkadang keadaan memicu kecemasan kita, tetapi di lain waktu itu adalah kekacauan batin yang kita geluti. Terlepas dari sumbernya, kecemasan kita bukanlah tandingan kedamaian Allah, “yang melampaui segala akal” (Flp. 4:7).