Instagram

Hikmat Tag

“Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?"(1 Raja 3: 9) Dr John Maxwell menulis: ‘Beberapa tahun

Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari pada mendapat perak. (Amsal 16:16) Setiap orang mempunyai kebebasan  untuk memilih.  Karena hidup ini penuh dengan pilihan. Pada saat kita bangun pagi, kita sudah di hadapkan dengan

Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. (Yohanes 14:9) Tuhan pasti merasa heran melihat betapa tidak sederhananya