Instagram

Iman Tag

Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. _Kejadian 5:24 Apakah orang-orang dalam Alkitab yang 'bergaul dengan Allah' pernah tersandung? Mereka pernah tersandung. Apakah mereka kadang-kadang keluar dari jalur? Ya. Tetapi ketika

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. _2 Korintus 5:17 Apa yang ingin Anda ubah dari diri Anda? Bagaimana Anda akan mengubahnya? Dengan kata lain, apa yang ingin pasangan

Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: "Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!" _Markus 2:5 Iman itu dapat dilihat melalui tindakan. Seperti yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus dalam Yohanes 3:8, iman itu seperti angin. Iman itu sendiri tidak dapat