Instagram

Kebaikan Tag

Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan! (Roma 12:21) Sangat mudah untuk lupa mengapa Tuhan menyelamatkan kita, untuk apa Ia memanggil kita, dan bagaimana saharusnya kita hidup. Jadi, inilah memo dari surga: "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah

Buah Roh dalam hidup Anda dimaksudakan untuk membawa tuaian yang sarat hasilnya. Yesus ingin kita menghasilkan tuaian ketika Dia berkata: Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan