Instagram

Mempercayai Tuhan Tag

Tetapi Elia berkata kepadanya: "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kaukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kaubuat bagimu dan bagi anakmu. “ [1 Raja-raja 17:13] Bayangkan seorang ibu dan anaknya

“Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." (Yesaya 43: 2)   Pernahkah Anda merasa bahwa Anda tidak

"Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu,." (Filipi 1: 6) Ketika Mark Matousek memberi tahu orang-orang bahwa penyakit yang berpotensi fatal telah menyelamatkan hidupnya, mereka tidak mengerti. Dia tidak senang dia sakit.