Instagram

Perubahan hidup Tag

Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia." [Matius 2: 8] Pemandangan kelahiran Yesus yang tenang yang kita asosiasikan

Sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. [Lukas 2 : 30-31]   Simeon sedang menunggu Tuhan untuk bertindak. Kemudian suatu hari, ketika dia melihat anak Yesus di bait suci, Roh Tuhan menggerakkan dia

"Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan: "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat." (Lukas 19: 8) Zakheus menjadi kaya dengan mengambil lebih banyak pajak dari