Instagram

setia sampai akhir Tag

"Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. "(Kisah Para Rasul 1:7) Sebelum Yesus naik ke Surga, Dia berjanji kepada murid-murid-Nya akan mengutus Roh Kudus turun ke atas mereka sehingga mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi-Nya,

“Dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.” – (Lukas 2:37) “Teman keluarga” lain dalam kisah Yesus adalah Anna. Dia berusia delapan puluh empat tahun