Instagram

Taat Tag

"Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-Ku dan tentang apa yang akan Kuperlihatkan kepadamu nanti." (Kisah Para Rasul 26:16) Penglihatan yang diperoleh Paulus dalam perjalanan ke Damsyik bukanlah suatu

  Sipakah oang Kristen itu? Orang Kristen dapat digambarkan dari berbagai sudut. Orang Kristen sejati adalah orang-orang yang mengakui dan hidup dalam firman Allah. Mereka menundukkan diri tanpa syarat kepada firman Allah yang tertulis dalam “Kitab Kebenaran” (Dan 10:22) dengan mempercayai

Saya menikmati persekutuan dengan Allah. Serangkali pagi-pagi saya bangun dengan perkataan ini dalam pikiran saya, “Aku mengasihi Engkau, Tuhan”. Namun, untuk sesaat rasanya saya dapat mendengar Allah berfirman dengan suara yang lembut dalam pikiran saya, “benarkah?”setelah beberapa kali mengalami hal seperti

Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. (Matius 24:36-37) Firman Tuhan telah mengingatkan kita

Keselamatan yang kita terima tidak terpisahkan dengan displin rohani. Anugerah Allah yang menyelamatkan kita, maka mendisiplinkan kita juga. Artinya, Allah tidak pernah menyelamatkan orang, lalu meninggalkan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Orang yang diselamatkan oleh Allah, maka didisplinkan oleh Allah